zaloguj się   |    zarejestruj się   |   

Regulamin

§ 1.

Organizatorzy

 1. Organizatorem Gry jest Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR we współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa. Mecenasem gry jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

 2. Przez organizację gry rozumie się zaaranżowanie szeregu atrakcji tematycznych na terenie miasta Warszawy. Charakter imprezy powoduje, że jej uczestnicy poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym odpowiedzialność Organizatorów dotyczy wyłącznie działań związanych z udziałem w określonych atrakcjach prowadzonych przez obsługę Gry.

§ 2.

Zasady Gry

 1. Gra odbywa się 10 listopada 2017 r. w Warszawie, rozpocznie się o godzinie 11:30 i potrwa kilka godzin. Zakończenie, podsumowanie i rozdanie nagród będzie miało miejsce ok. 16:00. Następnie zachęcamy wszystkich do udziału w Capstrzyku Niepodległościowym, który rozpocznie się o godzinie 17:00 przy pomniku Józefa Piłsudskiego na pl. Piłsudskiego. Przed Capstrzykiem będzie miał miejsce koncert.

 2. Aby zakwalifikować się do etapu miejskiego należy rozwiązać zadania w Internecie, które będą dostępne na www.alarm.gramiejska.pl od 30 października 2017 r. (godz. 19:18). Do etapu miejskiego zakwalifikuje się 60 najlepszych osób (kwalifikacja następuje zespołami - w momencie kiedy łączna liczba osób w zakwalifkowanych zespołach przekroczy 60 osób, możliwość otrzymania informacji o sposobie wejścia do Gry zostanie wyłączona).

 3. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie wszystkich zagadek Gry.

 4. Uczestnicy grają w Zespołach. Warunkiem udziału w Grze jest rejestracja Zespołu liczącego 3-10 osób. Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze. Osoby, które nie dostarczyły daty urodzenia, nie podlegają ubezpieczeniu. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Grze bez opiekuna muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Grze. Organizatorzy nie zapewniają opieki dla osób niepełnoletnich uczestniczących w Grze. W zespole, w którym będą osoby poniżej 16. roku życia musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia.

 5. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 8 listopada 2017 r. za pośrednictwem formularza on-line zamieszczonego na stronie www.alarm.gramiejska.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, jego datę urodzenia oraz telefon kontaktowy i adres e-mail szefa Zespołu. Ubezpieczony zostanie tylko ten gracz, który w wyżej określonym czasie nadeśle wszystkie wymagane dane osobowe.

 6. Udział w grze jest bezpłatny.

 7. Każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 8. O miejscu rozpoczęcia Gry uczestnicy dowiedzą się po ukończeniu eliminacji internetowych. Tam Organizatorzy podadzą Zespołom dodatkowe szczegóły Gry oraz pierwszą wskazówkę gdzie udać się dalej.

 9. Przewiduje się rozstrzygnięcie rywalizacji o drugie i trzecie miejsce.

kliknij, aby przejść do 2 strony